Banner

Strajk w oświacie

Organizacje zrzeszone w Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk
na podstawie art. 20 ust.1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174 t.j.),
podjęły uchwałę o rozpoczęciu w dniu 8 kwietnia 2019 r. bezterminowego strajku.
Lista organizacji:
1. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Wrocław Centrum
2. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Wrocław Fabryczna
3. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Wrocław Psie Pole
4. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Wrocław Wyspa
5. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Ziemi Świdnickiej
6. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Środa Śląska
7. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Oleśnica
8. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” Wrocław Krzyki
9. ZOZ NSZZ “Solidarność” w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu
10. MOZ POiW NSZZ “Solidarność” w Strzelinie

fot. jw

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy