Banner

Stopa bezrobocia bez zmian

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia od połowy 2020 r utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert zatrudnienia. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu br. utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Tyle samo wyniosła w sierpniu. Co więcej, bez zmian jest już czwarty miesiąc z rzędu.
Województwo dolnośląskie znalazło się w gronie ośmiu województw, w których stopa bezrobocia zmniejszyła się (w stosunku do sierpnia br) o 0.1 pkt proc.
MRPiPS przygotowuje przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy na stałe. Zdaniem resortu zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy