Banner

Stanowisko ws. votum nieufności

Stanowisko nr 7 / 2019 r.
Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
ws. votum nieufności Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
zdecydowanie  domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy
ze stanowiska Przewodniczącego Krajowej  Sekcji  Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania go z tej funkcji przez Walne Zebrania Delegatów.

Podpisanie przez niego porozumienia w dniu 7 kwietnia 2019 roku było jaskrawym zlekceważeniem postulatów NSZZ „Solidarność” i skompromitowało nasz Związek w środowisku oświatowym.

Nie wyobrażamy sobie dalszej przynależności do Krajowej Sekcji Oświaty bez przywrócenia jej wiarygodności.

Brak zaufania do Przewodniczącego paraliżuje skuteczną działalność „Solidarności”
wśród pracowników oświaty.

W imieniu Rady

Przewodnicząca
Danuta Utrata

z-ca Przewodniczącego
Bogusława Bernaś

z-ca Przewodniczącego
Rafał Tomczak

Wrocław, 9 kwietnia 2019 r.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy