Banner

Stanowisko w sprawie płac w oświacie

Obradujący w Strzelinie 4 października 2017 delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” podjęli ważne stanowisko w sprawach oświatowych.

Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”
ws. wynagrodzeń w placówkach oświatowych
Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża niezadowolenie z bardzo niskich wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
– Żądamy podwyżek wynagrodzenia nauczycieli i powiązania systemu wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
– Żądamy podwyżek wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, m.in. przez zmianę niekorzystnego dla nich rozporządzenia ws. wynagrodzenia pracowników samorządowych.
– Żądamy przygotowania i przedstawienia planu systematycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy