Banner

Stan bezrobocia na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Urząd Pracy pokazał aktualne dane o bezrobociu w naszym województwie. W okresie sprawozdawczym odnotowano na dolnośląskim rynku pracy 67 044 osoby bezrobotne. Znaczny wzrost bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 30.04.2020 r. tj. o 3 876 osoby jest podyktowany sytuacją gospodarczą, w której znalazł się rynek pracy w dobie koronawirusa, nie tylko w województwie dolnośląskim ale w całej Polsce. Sytuacja jest wyjątkowa i zupełnie nieporównywalna z latami ubiegłymi. W maju 2020 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8 690  miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,9  nowo zarejestrowany bezrobotnych.

Mapka ilustruje stan bezrobocia na koniec maja 2020 roku.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy