Banner

Sprawozdanie finansowe organizacji

31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacjiZmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa).

Zakładowe organizacje związkowe powinny do 30 czerwca sporządzić sprawozdanie finansowe. Organizacjom, które chcą się skonsultować co do zasad ich sporządzania pomagają pracownicy Działu Ewidencji Zarządu Regionu. Od poniedziałku 25 maja po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu w siedzibie ZR, zainteresowani przedstawiciele komisji zakładowych mogą uzyskać pomoc w zakresie sporządzania sprawozdań.

Wydłużeniu ulegają terminy:
Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)
– nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)
– roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).

Monika Górniak z Działu Ewidencji ZR przypomina, żeby nie czekać z tym na tzw ostatnią chwilę. Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami należy w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. nie później niż do 10 października 2020 r.

Spotkania odbywają się w wydzielonej sali z zachowaniem odpowiednich środków reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.
Na zdjęciu Monika Górniak i koledzy z Komisji Zakładowej E&S Industry Damian Korniak (p-cy KZ) i Robert Kaczmarski (skarbnik).

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy