Banner

Spotkanie z przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty

Na zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk przyjechał nowy przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski.

Nowy szef oświaty spotkał się wraz z przewodniczącą Danutą Utratą i z szefem dolnośląskiej Solidarności Kazimierzem Kimso.

Podczas zebrania Rady przewodniczący Jakubowski przedstawił wizję pracy Krajowej Sekcji Oświaty, omówił powołanie zespołów roboczych (finansów, pragmatyki, informacji i promocji, rozwoju Związku, prawa). Poinformował też Radę o spotkaniu Prezydium KSOiW z ministrem Przemysławem Czarnkiem (szczegóły w Komunikacie Sekcji – poniżej).

Przewodniczący zadeklarował cykliczne spotkanie ze wszystkimi Sekcjami Oświaty w kraju. Dolny Śląsk jest pierwszym regionem, który odwiedził.

Podczas zebrania omówiono też przygotowania do udziału w 86. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców w Częstochowie 1-2 lipca br.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 12 czerwca 2023r.

12 czerwca br. w godzinach popołudniowych Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania spotkało się z Ministrem Edukacji i Nauki, Przemysławem Czarnkiem.

W spotkaniu uczestniczyli: Waldemar Jakubowski, Izabela Lorenz-Sikorska, Lesław Ordon, Marcin Podlewski, Wiesława Stec, Danuta Utrata, Krzysztof Wojciechowski i Janusz Wolniak.

Przewodniczący KSOiW, Waldemar Jakubowski, przedstawił członków Prezydium KSOiW oraz wręczył stanowiska i uchwały Walnego Zebrania Delegatów  KSOiW. Podkreślił, że w przekazanych stanowiskach delegaci wskazali na problemy, które wymagają podjęcia działań strony rządowej we współpracy ze związkami zawodowymi. Strona związkowa przedstawiła również propozycje zasad i trybu współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Strony ustaliły, że możliwy jest powrót do negocjacji pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Izabela Lorenz-Sikorska

Sekretarz KSOiW

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy