Banner

Spotkanie Wszechnicy

Na październikowej Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk gościła starszy inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska z wykładem Oddelegowanie pracowników zagranicę z uwzględnieniem społecznych inspektorów pracy.

W drugiej części spotkania szef Wszechnicy Paweł Chabiński omówił bieżące sprawy.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy