Banner

Spotkanie w siedzibie Regionu

W piątek 5 marca w siedzibie dolnośląskiej “Solidarności” spotkali się przedstawiciele organizacji związkowych działających w Dolnośląskim Centrum Filmowym i Imparcie – Strefie Kultury Wrocław. Spotkanie dotyczyło planów połączenia DCF-u i Impartu w jedną instytucję kultury. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso.

Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” pozytywnie zaopiniował połączenie obydwu instytucji pod warunkiem, że zostanie zawarte porozumienie gwarantujące zachowanie wszystkich praw pracowniczych łączonych jednostek, a w szczególność trwałość zatrudnienia pracowników transferowanych w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy