Banner

Spotkanie Rady Oświaty i przyjęte stanowiska

Podczas zdalnego zebrania Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” przedyskutowano sprawy związane ze szczepieniami nauczycieli, kwestie nauczania zdalnego i uprawnień nauczycieli oraz propozycje dotyczące edukacji włączającej w szkołach masowych.

Zebranie prowadziła przewodnicząca Danuta Utrata.

Stanowiska przyjęte przez członków Rady:

Stanowisko nr 2 / 2021r.

MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

ws. szczepień nauczycieli i pracowników oświaty przeciwko covid 19

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk nagannie ocenia fakt, że wdrażany w oświacie harmonogramie szczepień przeciwko covid 19 nie obejmuje całego środowiska oświatowego.

Pominięcie w nim nauczycieli najstarszych, po 65 roku życia zdecydowanie nie powinno mieć miejsca.

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk domaga się, aby programem dobrowolnych szczepień przeciwko covid 19, objąć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym tych, którzy ukończyli 65 lat.

Domagamy się także, aby szczepieniami objęci zostali pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w placówkach oświatowych.

Wnosimy do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania o pilne podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

W imieniu Rady MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Przewodnicząca

Danuta Utrata

 

Stanowisko nr 3 / 2021r. 17 luty 2021

MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

popierające stanowisko Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku

ws harmonogramu szczepień

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”

Dolny Śląsk popiera stanowisko Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku ws. harmonogramu szczepień pracowników szkół.

W imieniu Rady MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Przewodnicząca

Danuta Utrata

stanowisko Gdańska poniżej

Stanowisko

ws. harmonogramu szczepień pracowników szkół

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem konkretnego harmonogramu szczepień:

  1. Zwraca uwagę na konieczność zachowania zasady DOBROWOLNOŚCI szczepień, o czym pisaliśmy już w stanowisku Prezydium Sekcji Gdańskiej z 13 stycznia 2021 r.
  2. Przypomina o potrzebie uwzględnienia w wykazie osób związanych ze szkołami – nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, a także o włączenie do pierwszej grupy szczepień nauczycieli-wychowawców burs i internatów, nauczycieli MDK oraz nauczycieli-trenerów, którzy prowadzą treningi z uczniami. Jest o tym mowa m. in. w stanowisku Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z 12 stycznia 2021 oraz

w stanowisku Sekcji w Lublinie z 26 stycznia br., w którym czytamy

  1. in.: „Każdy pracownik ww. placówek ma kontakt z dziećmi, młodzieżą i jest potencjalnie narażony na zakażenie. Nieuwzględnienie naszego wniosku będzie powodować dalszy wzrost zachorowań i znacząco oddali ustabilizowanie sytuacji epidemicznej”.
  2. Apeluje, aby pracownicy oświaty, którzy z różnych względów (stan zdrowia, wątpliwości, przypadki losowe) nie zaszczepią się

\w najbliższym czasie, mieli możliwość zaszczepienia się w późniejszym okresie, zgodnie ze swoją grupą wiekową.

  1. Oczekuje zapewnienia, że w sytuacji, gdy to na dyrektorze spoczywa obowiązek przygotowania listy chętnych do szczepienia pracowników oświaty z danej placówki, nie będzie ta informacja wykorzystywana do innych celów. Decyzje pracowników

o poddaniu się szczepieniu nie mogą mieć wpływu na sprawy zawodowe wynikające ze stosunku pracy.

  1. Jednocześnie apeluje do Rządu RP o taki przekaz w zakresie skuteczności szczepionek oraz Narodowego Planu Szczepień,

który nie będzie wzbudzał zbyt wielu wątpliwości i obaw wśród pracowników oświaty. Ważne jest zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy, wyjaśniania pojawiających się wątpliwości przez lekarzy – profesjonalistów w dziedzinie epidemiologii.

Na podstawie naszej wiedzy podtrzymujemy opinię, że „przyjęcie proponowanej strategii pozwoli na powrót wszystkich uczniów do szkół, na powrót rodziny i społeczeństwa do normalności, zapobiegnie w większym stopniu rozprzestrzenieniu się epidemii i zapewni bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko pracowników, ale również uczniów i ich rodzin”.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Wojciech Książek

przewodniczący Sekcji Gdańskiej

 

 

Stanowisko nr 4 / 2021r. 17 luty 2021

MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

ws proponowanych rozwiązań zawartych w dokumencie „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”.

Rada Sekcji Międzyregionalnej Oświaty NSZZ „Solidarność”

Dolny Śląsk

jest zaniepokojona zapisami znajdującymi się w dokumencie „Edukacja dla wszystkich-ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”.

Taka ingerencja w system oświaty bez szerokich, środowiskowych konsultacji, nie może być przez nas zaakceptowana. To znaczący obszar edukacyjny, a co za tym idzie kolejna grupa wysokiej klasy specjalistów, których planuje się wyłączyć spod zapisów Karty Nauczyciela.

Jako związek zawodowy nie możemy pozwolić na uderzenie w status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w PP-P i zmianę warunków ich zatrudnienia, zwłaszcza mając na uwadze problemy z jakimi spotykają się pracownicy instytucji, takich jak domy dziecka, biblioteki publiczne, którzy już wcześniej zostali wyjęci spod zapisów KN.

Niepokój budzi też pozbawienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych podmiotowości i włączenie ich w struktury instytucji zajmujących się sprawami socjalnymi.

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, jako samodzielne placówki, posiadają wypracowane latami mechanizmy udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Obawiamy się, że zmiana spowoduje oddalenie PP-P od placówek oświatowych i pogorszenie wsparcia, tak niezbędnego dla wychowanków i ich nauczycieli.

Wnosimy do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania o pilne podjęcie stosownych działań w tej sprawie

W imieniu Rady MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Przewodnicząca

Danuta Utrata

jw

foto Janusz  Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy