Banner

Spór zbiorowy w Volvo

W czwartek 14 marca br. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła uchwałę wszczynającą spór zbiorowy. Za tym krokiem opowiedziało się 99.7 % biorących udział w głosowaniu członków związku.
Związkowcy domagają się:
– podwyżki dla pracowników produkcji średnio o 365 zł,
– podziału wynegocjowanej kwoty na podstawie uzgodnionych przez strony zasad,
– premii rocznej  dla sektora VPI (autobusy) na poziomie 2 tys. zł średnio na każdego zatrudnionego pracownika,
– podwyższenia w tabelach stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych stawek początkowych i końcowych o 300 zł,
– podwyżki dla pracowników administracyjno-biurowych w wysokości 6,5%,
– wyrównania podwyżek wynagrodzeń od 1 marca br.
W najbliższym czasie Komisja zapowiada zorganizowanie akcji wspierających postulaty NSZZ „Solidarność”

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy