Banner

“Solidarność” spotkała się z Premierem Morawieckim

Obradująca w Gdańsku nadzwyczajna Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła realizacji trzech głównych postulatów: podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Premier zobowiązał się, że w trybie pilnym zaproponuje sposób, terminy i zakres ich realizacji.

Blisko pięciogodzinna dyskusja dotyczyła również innych postulatów zgłaszanych przez branże i regiony Solidarności.

Członkowie Komisji Krajowej po dyskusji i ocenie spotkania zdecydowali, że oczekują do kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbędzie się w Gdańsku 29 sierpnia, konkretnej i formalnej propozycji rządu. Pisemny wniosek w tej sprawie zostanie skierowane do Premiera w dniu jutrzejszym.

Od tej propozycji Solidarność uzależnia dalsze decyzje, które podejmie 29 sierpnia.

fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy