Banner

Solidarność polsko-czechosłowacka

Centrum Historii Zajezdnia realizowało projekt pt. Transgraniczne ścieżki polskich i czechosłowackich dysydentów. Z tej okazji zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem gości z Polski i zza południowej granicy. W panelu ze strony polskiej wzięli udział: prowadzący dr Łukasz Kamiński, Mirosław Jasiński i Jarosław Broda.

Solidarność Polsko-Czechosłowacka działała od października 1981, kiedy działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechosłowacji, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i „Solidarności” w Polsce, spotkali się w Pradze. Celem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (pierwotnie Polsko-Czeskiej) była wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec działaczy tych inicjatyw.

Najbardziej znanymi dysydentami byli: Jiří Dienstbier, Ladislav Lis, Petr Pospíchal, Jan Šabata, Hanka Šabatová, Petr Uhl. Václav Havel, Petr Uhl, Ján Čarnogurský, Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak, Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas, Mieczysław Piotrowski i wielu innych.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy