Banner

“Solidarność” oświatowa w biurach parlamentarzystów

Delegacja MSOiW NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk na czele z przewodniczącą Danutą Utratą uczestniczyła w akcji składania Apelu w biurach parlamentarnych rządzących partii. Niestety cześć z nich była zamknięta. Nikogo nie było w biurze senatora Jarosława Obremskiego, poseł Beaty Kempy i posła Ryszarda Przemysława Czarneckiego.(na zdjęciu delegacja w biurze posła Jacka Świata).

Poniżej treść złożonego parlamentarzystom Apelu:

Apel Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  o wsparcie realizacji postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje
o wsparcie realizacji poniższych postulatów:

-powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia 2018 r.

-zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez zmianę:

  • niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
  • zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

-podwyżki wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych
w kuratoriach oświaty.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego apelujemy
o wsparcie pozytywnych rozwiązań dla środowiska oświatowego w Karcie Nauczyciela, które szczegółowo wykładamy w opinii z dnia 30 czerwca br. do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

foto Janusz Wolniak

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy