Banner

„Solidarność” monitoruje sytuację w zakładach pracy

Na stronie NSZZ „Solidarność” została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona działaniom związkowym dotyczącym  walki z pandemią, a także pilnowania by nie naruszano przy tym praw pracowniczych.

Związki zawodowe na całym świecie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Dotyczy to nie tylko zagrożenia zdrowotnego, ale także tego odnoszącego się do bezpieczeństwa miejsc pracy i praw pracowniczych. W celu przeciwdziałania zapaści gospodarczej, w wielu krajach przyjmowane są specjalne pakiety regulacji prawnych.

Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” ds. branż podkreśla, że pandemia w żadnym przypadku nie może posłużyć za pretekst do długotrwałego wprowadzania rozwiązań niekorzystnych dla pracowników i apeluje do struktur branżowych, aby na bieżąco przesyłały informacje o możliwych zagrożeniach, aby móc z wyprzedzeniem na nie reagować.

W zakładce „Solidarność” i inne Związki wobec pandemii COVID-19 (wystarczy kliknąć w baner umieszczony na stronie głównej) znajdują się linki do stron europejskich i światowych organizacji związkowych  poświęconych COVID-19 oraz stanowiska i informacje dotyczące w szczególności rozwoju sytuacji  w odniesieniu do bezpieczeństwa zatrudnienia i praw pracowniczych.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy