Banner

“Solidarność” jest od trudnych problemów

W Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 17 lipca br. odbyło się spotkanie przewodniczącego ZR Kazimierza Kimso z przedstawicielami domów opieki społecznej prowadzonych struktury zakonne w obecności doradcy prezydenta Anny Szarycz oraz wicedyrektor MOPS Anny Józefiak-Materny. Mówiono o problemach związanych z funkcjonowaniem ośrodków DPS prowadzonych przez siostry w porównaniu z ośrodkami miejskimi.

Na roboczo postanowiono, że poszczególne ośrodki sfomułują swoje postulaty w szczególności związane z wynagrodzeniem pracowników, które znacznie odstaje o tych jakie otrzymują w ośrodkach prowadzonych przez gminę. Podkreślano zasadę, że za wykonywanie takiej samej pracy powinno być podobne wynagrodzenie, a przewodniczący Kimso podkreślił, że „Solidarność” jest od rozwiązywania trudnych tematów. Obiecano sobie również kolejne spotkania w celu poszukiwania rozwiązań systemowych w ośrodkach pomocy społecznej.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy