- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Solidarność domaga się wszystkich wolnych niedziel

Podczas spotkania z posłami Piotrem Babiarzem i Jackiem Światem jednoznacznie wybrzmiał głos związkowców domagających się uchwalenia wszystkich wolnych niedziel w handlu.

Na posiedzeniu Zarządu Regionu 23 października posłowie usłyszeli wiele pytań i problemów z jakimi borykają się związkowcy, przede wszystkim w branżach oświaty, służby zdrowia, kultury i transportu kolejowego.

Ponadto na spotkaniu usłyszeli informację z prac Prezydium ZR, rozpatrzyli projekty z WZD, sytuację w branżach i zakładach pracy a także dokonali zmian budżetowych.

Zarząd Regionu przyjął stanowisko ws. ograniczenia handlu w niedziele (patrz niżej).

jw

Stanowisko Nr 4/2017

Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” ws. ograniczenia handlu w niedziele

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 91 stanowi „ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy” oraz „umowa ta ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową” .

Polska podpisała w 1993 r. ze Stolicą Apostolską Konkordat, czyli umowę międzynarodową, w którym w Art. 9 postanowiono: „Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne”.

Brak ograniczenia, a nawet zakazu handlu w niedziele nie może być tłumaczony negatywnymi skutkami ekonomicznymi, bowiem liczne przykłady jak między innymi Szwajcaria, Niemcy, Francja, świadczą, że takich ujemnych skutków nie ma.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przypomina, że 37 lat temu Solidarność dopominała się o wolne soboty, dzisiaj w wolnej Polsce musi walczyć o wolne niedziele dla wszystkich pracowników. Zwracamy uwagę, że jest jeszcze wiele zakładów, które organizuję pracę w niedzielę, mimo że nie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa państwa, obywateli czy ich zdrowia, ani nie jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie państwa.

Biorąc pod uwagę, że Parlamentarzyści przyjęli projekt ustawy ograniczający handel w dwie niedziele w miesiącu, Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oświadcza, że nadal domaga się wprowadzenia wszystkich wolnych niedziel w handlu.

foto Janusz Wolniak