Banner

Śląska Nagroda dla związkowca

W zeszłym tygodniu przyznano Ślaskie Nagrody im. Juliusza Ligonia. Te prestiżowe wyróżnienia od 1963 roku otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla Śląska. Fundator nagrody Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christina” przyznał ją Alfredowi Bujarze za niestrudzoną promocję godności pracowników, autentyczną pracę na rzecz dobra wspólnego, troskę o zachowanie świątecznego charakteru oraz prawnej ochrony niedziel i świąt.

Nagrodę ponadto otrzymali dr Joanna Jurgała-Jureczka za popularyzowanie twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

jw

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy