Banner

SIP w POLANICY (2012 )

RADA WSZECHNICY SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY przy aprobacie i pomocy Zarządu Regionu zorganizowała wyjazdowe seminarium warsztatowe w dniach 11-15 czerwca 2012 w Polanicy Zdroju dla społecznych inspektorów pracy.
Tematem wiodącym były aspekty psychologiczne i zagrożenia wynikające ze społecznej i zawodowej aktywności pracowników pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy. Warsztaty prowadzone były przez specjalistę prawa i psychologii pracy doktora Mateusza Warchała oraz nadinspektora Zdzisława Kowalskiego.
Zmiany społeczne i prawne wymagają coraz większego zaangażowania społecznych inspektorów pracy w zdobywanie aktualnej wiedzy i wykonywanie, w ramach uprawnień, zadań na linii pracodawca-pracownik. W trakcie seminarium szeroko omawiano psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy jak: mobbing, dyskryminacja, stres. Jak wpływać i jak zapobiegać przejawom dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Zjawiska te generują groźne w skutkach negatywne konsekwencje dla zdrowia pracowników. Mają na celu skłócenie i podzielenie pracowników, pozbawienie ich osobistej godności, powodują zaniżanie oceny przydatności zawodowej. Prowadzą do rozpadu więzi środowiskowych, pogorszenia wydajności pracy, podważania kompetencji, obniżenia motywacji do pracy. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Dlatego też niezwykle ważna jest rola sip także w tym zakresie. Obecnie istnieje ustawowa ochrona od dyskryminacji i mobbingu osób świadczących pracę na umowach cywilno-prawnych.
Obecność na warsztatach i wsparcie Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „S” Kazimierza Kimso były dodatkowym atutem i motywacją zachęcającą do wytężonego wysiłku w zdobywaniu wiedzy.
W kolejnym dniu warsztatów prowadzono ćwiczenia z karty wypadków przy pracy. Analizowano konkretne wydarzenia wypadkowe. Sposoby postępowania, zgłoszenia, przesłuchania świadków wypadku, zabezpieczenia miejsca, ustalenie przyczyn, skutki wypadku. Stosowano metodę analizy przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich (TOL). Precyzyjne określenie przyczyn wypadku przy pracy jest najważniejszym elementem dochodzenia powypadkowego. Prawidłowo ustalone przyczyny pozwalają dokładniej określić polecenia powypadkowe.
Żywo dyskutowanym, obszernym tematem były rodzaje umów o pracę oraz elastyczne formy zatrudnienia. Według aktualnych statystyk aż 38% Polaków pracuje w elastycznych formach zatrudnienia. Ten rodzaj pracy niesie pewne szczególne wymagania wobec pracownika: wysoka samodyscyplina, równowaga psychiczna, odporność na stres, adaptacja do zmian warunków pracy.
Poruszano temat kosztów pracodawcy i pracownika, szanse dla niepełnosprawnych, równoważenie pracy z obowiązkami pozazawodowymi. Wiele uwagi poświęcono wartościowaniu stanowisk pracy, ustalaniu wynagrodzenia w zależności od konkretnych czynników i predyspozycji pracowniczych mogących wpływać na jego wysokość.
Warsztaty odbywały się w trakcie trwania mistrzostw EURO 2012, emocje rozgrzewały słuchaczy również w przerwach między zajęciami.
Aktywny udział i zainteresowanie słuchaczy świadczy o konieczności kontynuacji podobnej formy warsztatów i seminariów w kolejnej edycji szkoleniowej.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy