Banner

Sesja referatów w Zamku Książ

W drugiej części konferencji naukowej „Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów lub zasad BHP” uczestnicy mogli usłyszeć wykłady specjalistów z zakresu prawa pracy i BHP.

Wśród prelegentów znalazł się m.in. prof. Zdzisław Kubot. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na odpowiedzialności zatrudniającego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Dr hab. Teresa Wyka z Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowała zróżnicowane regulacje w zakresie odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.

Po kadrze naukowej przyszła kolej na prawne aspekty bezpieczeństwa. Cywilnoprawne skutki naruszeń przepisów BHP zaprezentował Jarosław Błaszczak – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Cywilnoprawne skutki naruszeń przedstawił dr Sebastian Kowalski – sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

W drugiej sesji referaty przedstawili pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dr inż. Andrzej Dąbrowski i dr hab. Inż. Marek Dźwiarek. Swoje referaty poświęcili m.in. bezpieczeństwu w budownictwie. O odpowiedzialności za stan BHP w budownictwie mówił Jarosław Głowacki – inspektor pracy z Legnicy.

Zagrożenia zdrowia i życia w rolnictwie przedstawił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Janusz Krasoń.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy