- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Sejmik odwołał Michała Bobowca

sejmik1

Radykalizm podejmowanych działań przy jednoczesnym braku dialogu, braku dobrej woli w celu prowadzenia konsultacji społecznych na różnych poziomach zmierza nieuchronnie do destrukcji na poziomie zarządczym, artystycznym i techniczno-administracyjnym – tak oceniali Michała Bobowca, członka Zarządu Województwa odpowiedzialnego za kulturę delegaci Walnego Zebrania Delegatów w Górze w październiku ub.r. Musiało minąć ponad pół roku, aby to zdanie podzielili radni sejmiku województwa, którzy we wtorek 16 czerwca podczas sesji przegłosowali jego odwołanie. Postanowiono jednocześnie, że za sprawy kultury odpowiadać będzie marszałek Cezary Przybylski.