Banner

Samotność obawa niepewność

W sytuacji, gdy większość Europejczyków została zamknięta w swoich domach z powodu koronawirusa, 16 proc. z nich stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni czuli się samotni “w całości lub przez większość czasu”, w porównaniu z zaledwie 6 proc. osób, które w sondażach sprzed kryzysu określiły się jako samotne.
W raporcie odnotowano, że efekt był znacznie ostrzejszy wśród osób poniżej 35 roku życia, z których 20% stwierdziło teraz, że są samotni, w porównaniu z 4% w normalnych czasach.
“To prawdopodobnie oznacza, że młodzi ludzie czują się bardziej dotknięci ograniczeniami niż inne grupy wiekowe, przede wszystkim z powodu odwołania imprez towarzyskich i niemożnością spotkania się z przyjaciółmi i rodziną poza domem” – piszą autorzy raportu Eurofound.
Zaledwie 46% obywateli było optymistycznie nastawionych do własnej przyszłości, co oznacza spadek o 18 punktów procentowych w stosunku do europejskiego badania jakości życia z 2016 r. Optymizm był poniżej średniej w krajach najbardziej dotkniętych wirusem, w tym we Francji, Włoszech, Belgii i Hiszpanii.
Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że straciła pracę tymczasowo lub na stałe, przy czym najbardziej ucierpieli młodzi mężczyźni. Połowa z nich doświadczyła zmniejszenia wymiaru czasu pracy.
Prawie 40% respondentów opisało swoją sytuację finansową jako gorszą niż przed pandemią, prawie połowa stwierdziła, że ich gospodarstwa domowe nie są w stanie związać końca z końcem, a ponad połowa stwierdziła, że nie będą w stanie utrzymać swojego standardu życia.
Przypomnijmy, że już dwa miesiące temu Europejski Komitet Młodych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (zrzeszający Sekcję Młodych NSZZ “Solidarność”) wezwał instytucje unijne oraz kraje członkowskie do pilnej ochrony pracowników przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią. Jednym z instrumentów wspomagających ma być unijny program Tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE).

Zapraszamy do udziału w zdalnym spotkaniu organizowanym przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ Solidarność. Podczas webinaru Daniel Czerwiński – Pełnomocnik NSZZ Solidarność ds. przeciwdziałania bezrobociu – przybliży nam sytuację, w jakiej znalazł się rynek pracy w związku z panującą epidemią COVID19.
Zachęcamy do zapisów na profilu Krajowej Sekcji Młodych NSZZ “Solidarność” na Facebooku. Termin 14 maja o godz 15. Zapisy przez formularz na profilu Sekcji.Ilość miejsc ograniczona.

Fot. archiwalna z zebrania Krajowej Sekcji Młodych w lipcu ub.r. we Wrocławiu

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy