- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Rozmowy z Gminą Wrocław o płacach

spot1

Na wniosek organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, których pracodawcą jest Gmina Wrocław w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk odbyło się spotkanie przedstawicieli związkowców  z reprezentującymi Prezydenta Miasta sekretarzem Włodzimierzem Patalasem i skarbnikiem Marcinem Urbanem.

Spotkanie dotyczyło rekompensowania kosztów wzrostu utrzymania rodzin pracowników urzędów i innych podmiotów zatrudnionych przez Miasto.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.

jw