Banner

Rocznik Demograficzny GUS online

Główny Urząd Statystyczny opublikował elektroniczną wersję  Rocznika Demograficznego 2020. Publikacja zawiera zakres informacyjny analogiczny jak w latach poprzednich dla: tablic przeglądowych, trzech działów: „Stan i struktura ludności”, „Ruch naturalny ludności” oraz „Migracje ludności”. Wszystkie tablice wynikowe dostępne są w edytowalnym formacie Excel, natomiast uwagi metodologiczne – w formacie pdf.

Rocznik zawiera podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2019 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności oraz dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia. Ponadto w roczniku zaprezentowane zostały informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz skrócone porównanie międzynarodowe.

Informacje do pobrania na stronie www:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy