Banner

Święto “Solidarności” pod patronatem abp Józefa Kupnego

Z wielką satysfakcją odnotowujemy, że w tym roku patronatem honorowym obchody 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” objął także Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny. W liście do przewodniczącego Kazimierza Kimso arcybiskup napisał m.in.:

Chociaż dziś słowo „solidarność” jest często przywoływane w różnych kontekstach i sytuacjach, warto wracać do jego pierwotnego znaczenia i sensu. Mówił o nim św. Jan Paweł II, który 11 czerwca 1987 r. w Gdyni przypomniał, że świat musi zrozumieć, że nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, ale tylko wedle zasady „wszyscy dla wszystkich”.

Metropolita pisząc, że z radością obejmuje patronatem tegoroczne obchody, życzył Organizatorom, by ich trud przyniósł błogosławione owoce i by w społeczeństwie rozwijał się etos solidarności.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy