Banner

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej

Nazwa Dokumentu pdf do druku doc
Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego Pobierz Pobierz
Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej – wzór Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu / elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/Krajowej Sekcji/Kongres Regionalnego/Krajowego Sekretariatu Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pobierz Pobierz
Porozumienie w sprawie utworzenia dobrowolnego okręgu łączonego Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu na zebraniu elektorów Pobierz Pobierz

 

Społeczna inspekcja pracy