Banner

Uchwały KZD, KK i ZR związane z wyborami

STATUT NSZZ “Solidarność”
Wyborów w Związku dotyczą paragrafy 47-52 Statutu.

Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17 w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022

Uchwala Komisji Wyborczej nr 6/17 w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022

Uchwala Komisji Krajowej nr 15/17 ws. rozszerzenia składu Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022

UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity)

UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/czlonków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13

UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku

UCHWAŁA KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13

UCHWAŁA Nr 16/2017
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ” Solidarność” ws powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022

UCHWAŁA Nr 21/2017
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ” Solidarność” ws. tworzenia okręgów wyborczych i klucza liczbowego na kadencję 2018-2022

Społeczna inspekcja pracy