Banner

Dokumenty ogólne

 

Nazwa Dokumentu pdf do druku doc
Uchwała nr 11/09 z późniejszymi zmianami Pobierz
Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku Pobierz Pobierz
Zgłoszenie kandydata – wzór Pobierz Pobierz
Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór Pobierz Pobierz
Porządek posiedzenia wyborczego – wzór Pobierz Pobierz
Regulamin obrad – wzór Pobierz
Lista obecności – OZ Pobierz Pobierz
Lista obecności – MOZ Pobierz Pobierz
Lista obecności – głosowanie z urną Pobierz Pobierz
Karta do głosowania Pobierz Pobierz
Karta do głosowania – wersja 2 x A5 Pobierz Pobierz
Uchwała o przystąpieniu do Sekcji Pobierz
Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego/członków władzy wykonawczej /członków władzy kontrolnej Pobierz Pobierz
Protokół z ukonstytuowania się Pobierz Pobierz
Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium Pobierz Pobierz
Karta informacyjna dotycząca podziału funkcji i kontaktów Pobierz Pobierz

Społeczna inspekcja pracy