Banner

Rada Sekcji z dyrektorami

Razem z zaproszonymi dyrektorami wybranych placówek oświatowych obradowała Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Dyskusja ogniskowała się głownie wokół dwóch tematów: rozporządzenia o opiniowaniu nauczycieli oraz o wynagrodzeniach.

Dyrektorzy wspólnie ze związkowcami podzielali pogląd, że rozporządzenie jest bublem prawnym. Minister edukacji obiecała likwidację tego rozporządzenia.

Przewodnicząca Danuta Utrata przedstawiła plan działania ws. podwyżek płac i przypomniała o stanowisku niedawnego KZD w Częstochowie (patrz poniżej).

jw

foto Janusz Wolniak

 STANOWISKO Nr 7 XXIX KZD ws. poparcia postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” popiera postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji  oraz patriotycznego
i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.

Delegaci KZD popierają postulaty:

  • Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia 2019 r. oraz poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;
  • Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych,
  • Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.
  • Likwidacji  godzin karcianych.

Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje podjęcia przez stronę rządową rzeczywistego dialogu, którego efektem będzie m. in. realizacja w/w postulatów.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy