Banner

Rada przed Dniem Edukacji Narodowej

Zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 11 października br. poświęcone było m.in. omówieniu posiedzenia Prezydium i KSOiW  oraz  WZD Regionu Dolny Śląsk. Omówiono też planowaną w listopadzie debatę oświatową i propozycje działań ws wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Rada wysłuchała też informacji o zmianach w ustawie o finansowaniu oświaty.

Na początku zebrania przewodnicząca Danuta Utrata złożyła w przededniu Dnia Edukacji Narodowej życzenia dla pracowników oświaty oraz pogratulowała Barbarze Sołtys otrzymania Nagrody Ministra (patrz zdjęcie).

jw

Foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy