Banner

Rada oświaty

Na wrześniowym posiedzeniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk omówiono protesty oświatowe we Wrocławiu i w Warszawie.

Przedyskutowano tez projekt uchwały ws. przekazania przez ZR kompetencji dotyczących opiniowania aktów prawa miejscowego do MSOiW.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy