Banner

Rada Ochrony Pracy o stresie w miejscu pracy

Obradująca 19 czerwca w Warszawie Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. W stanowisku Rada m.in. uznała za konieczne kontynuowanie systematycznych kontroli przedsiębiorstw przez Państwową Inspekcję Pracy pod kątem przestrzegania w nich przepisów Kodeksu Pracy związanych z zagrożeniami psychospołecznymi, w tym przeciwdziałaniem mobbingowi w pracy, przestrzeganiem czasu pracy oraz informowaniem pracowników o zapobieganiu występowania zagrożeń psychospołecznych, a także Kontynuowanie prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz certyfikowane ośrodki szkoleń dla pracodawców z zakresu przeciwdziałania stresowi, w tym mobbingowi w pracy.

Członkowie Rady wysłuchali także sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

W obradach uczestniczył szef dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy