Banner

Rada Ochrony Pracy o problemach w zatrudnieniu

28 sierpnia w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, w którym udział bierze m.in. przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso. Na sierpniowym posiedzeniu zaplanowano m.in. przyjęcie stanowiska w sprawie oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy i Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej przygotowali materiały na temat problematyki zatrudniania na umowach cywilnoprawnych.

Posiedzenie odbywa się w sali konferencyjnej im. J.Kuronia w Domu Poselskim.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy