Banner

Rada Ochrony Pracy

We wtorek 14 maja Rady Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.
Rada rozpatrzyła także materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcje Pracy poświęcony równowadze pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia.
Ponadto, członkowie ROP zajęli się zaopiniowaniem wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego zamiaru odwołania Andrzeja Świderskiego ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.
W obradach uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy