Banner

Przywrócenie do pracy już w I instancji

Jeśli pracownik uważa, że został niesłusznie zwolniony, może się domagać przywrócenia do pracy już przez sąd I instancji. To istotna zmiana obowiązująca od 7 listopada, bo pozwala wrócić na dotychczas zajmowane stanowisko jeszcze przed prawomocnym zakończeniem procesu – informuje czwartkowa “Rzeczpospolita”.
Do tej pory ze względu na bardzo długi czas trwania procesów pracowniczych, większość zwolnionych walczyła jedynie o odszkodowanie. Teraz można się starać o realne przywrócenie do pracy, należy jednak pamiętać, że w razie gdy sąd odwoławczy dokona innej oceny faktów i przyzna rację pracodawcy, pożegnanie z pracownikiem będzie już bezwarunkowe.
Reforma ma także sprawić, że sądy będą bliższe ludziom. “Osoby składające pozwy przeciwko firmom, które mają siedziby z dala od ich miejsca zamieszkania, nie będą zmuszone jeździć do sądów tam, gdzie są zarejestrowane te firmy. Mogą wybrać, czy ich pozew rozpatrzy sąd mieszczący się w ich miejscowości albo w pobliżu, czy tam, gdzie firma ma siedzibę. A jeśli ta złoży pozew przeciwko klientowi, na przykład za nieopłacony rachunek, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta” – wyjaśnia ministerstwo sprawiedliwości.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy