Banner

Przypominamy o kartach ewidencyjnych

Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy,

Wszystkim Organizacjom Związkowym, które jeszcze nie przysłały karty ewidencyjnej na dzień 30.06.2017 r.  przypominam o obowiązku ich przesłania do Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Poniżej wzory kart ewidencyjnych dla OZ i MOZ.
Ponadto proszę organizacje związkowe, które nie przysłały informacji dotyczącej  uzgodnień płacowych dokonanych w Waszych przedsiębiorstwach w roku 2017 r.  o przekazanie w/w informacji. Informacja ta jest niezbędna w celu sporządzenia raportu o wysokości przyrostu wynagrodzeń w 2017 r.

 

Ze związkowym pozdrowieniem
 
Kazimierz Kimso
Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

karta ewidencyjna OZ

karta ewidencyjna MOZ

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy