Banner

Przewozy Regionalne – jest porozumienie

Podpisane we wtorek 10 kwietnia w Warszawie porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem firmy kończy trwający od lutego br. spór zbiorowy w Przewozach Regionalnych.

Od sierpnia br. kolejarze otrzymają 150 zł brutto podwyżki. Ponadto wypłaconą będą mieć premię za Święta Wielkanocne oraz gratyfikację z okazji Święta Kolejarza.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy