Banner

Przed WZD

Zbliżająca się III Archidiecezjalna Pielgrzymka Ludzi Pracy w Henrykowie (20 maja) oraz Walne Zebranie Delegatów Regionu (4-5 czerwca) to najważniejsze obecnie przedsięwzięcia w naszym Regionie. Stan przygotowań do obu wydarzeń zreferował uczestnikom majowego posiedzenia ZR skarbnik Jarosław Krauze.

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Stanisław Pankanin przedstawił zebranym sprawozdanie tego gremium za okres 2014-2018. Zatwierdzony został regulamin Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia.

Ponadto na zakończenie czteroletniej kadencji przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso podziękował osobiście każdemu działaczowi za pracę w Zarządzie Regionu. Członkowie Zarządu Regionu podziękowali też przewodniczącemu Kazimierzowi Kimso za pracę w mijającej kadencji.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy