Banner

Protest pod Amazonem

Związki zawodowe działające w firmie Amazon – NSZZ „Solidarność” i Inicjatywa Pracownicza prowadziły akcję protestacyjną pod magazynem zakładowym w Bielanach Wrocławskich w trakcie przerw obiadowych od 10.45 do godziny 12.30.

Akcja protestacyjna ma na celu obronę  postulatów, które są przedmiotem sporu zbiorowego.

Związkowcy domagają się godnych zarobków dla wszystkich pracowników: żądając podwyższenia podstawowej stawki godzinowej do co najmniej 25 zł netto dla pracowników poziomu pierwszego (T1) przy zachowaniu równego poziomu wynagrodzeń we wszystkich magazynach wchodzących w skład pracodawcy; jak też zbiorowego regulowania wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Ponadto chcą sprawiedliwej oceny pracowniczej: żądając bezterminowego zawieszenia Załącznika nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia tzw. feedbecków) oraz rozpoczęcia procedury ustalania jego treści z obiema organizacjami związkowymi.

Żądają także stabilności zatrudnienia: domagając się zatrudniania bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i bez rocznych umów na czas określony.

jw

maj1 maj2 maj3

foto Janusz Wolniak i Piotr Majchrzak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy