Banner

Proszę o wsparcie!

Koleżanki i Koledzy Związkowcy !

Piszę do Was w sprawie ważnej dla wszystkich, którym leżą na sercu interesy i bezpieczeństwo ludzi pracy. Wiem, że działacze „Solidarności” pilnie śledzą zmiany na rynku pracy i są świadomi wyzwań, jakie przed wszystkimi nami stoją. Wszyscy rozumiemy, że w dynamicznie zmieniającej się sytuacji, należy odpowiednio zabezpieczyć interesy pracowników, tak aby oni w maksymalny sposób korzystali z owoców wzrostu gospodarczego. Dlatego będę niezmiernie wdzięczna za przeczytanie poniższego listu i odpowiedź lub kontakt telefoniczny.

Przez 29 lat byłam Przewodniczącą największej na Dolnym Śląsku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  Polar – Whirlpool we Wrocławiu. Przez wiele lat byłam także członkiem Komisji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Jestem członkiem Rady Sekretariatu Metalowców i Przewodniczącą Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego.  Jestem także Mediatorem na liście Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Znam doskonale problemy  ludzi pracy, z którymi borykamy się na co dzień jako działacze związkowi. Dzięki Waszej pomocy w ubiegłym  roku zostałam wybrana radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bardzo zaangażowałam się w prace samorządu wojewódzkiego. Jestem Przewodniczącą Komisji Skarg i Petycji  i Komisji Statutowej, V-ce Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny. Pracuję również w Komisji Kultury, Nauki i Edukacji , Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Komisji Budżetu i Finansów. Mimo tak szerokiego obszaru działania w jednostkach, dla których organem założycielskim jest Sejmik stale i blisko współdziałam z NSZZ „Solidarność”, a dotyczy to między innymi:

– Regionalnej Sekcji Kultury i zrzeszonych Komisji Zakładowych z całego Dolnego Śląska

– Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia i Komisji Zakładowych szpitali , przychodni i pogotowia ratunkowego podlegających Sejmikowi, co potwierdzą poszczególni przewodniczący.

W chwili obecnej zostałam poproszona o kandydowanie do Sejmu z listy PiS z miejsca nr 5 w Okręgu obejmującym Wrocław i sąsiadujące z nim powiaty: wrocławski, milicki, trzebnicki, oleśnicki, średzki, oławski, strzeliński, wołowski i górecki. Tak wysokie miejsce na liście, odbieram jako szacunek zarówno dla całej „Solidarności”, jak i docenienie mojej dotychczasowej działalności.
Wiem, że moja obecność na poziomie parlamentu daje nieporównywalnie większe możliwości w zabieganiu o interesy zwykłych pracowników. Dlatego zwracam się z wielką prośbą do wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych naszego związku o umożliwienie mi spotkania się z członkami Waszej Komisji, na którym to mogłabym bliżej przedstawić swoją osobę oraz poprosić o wszelką pomoc w uzyskaniu mandatu posła Sejmu RP. Zależy mi na tym spotkaniu, ponieważ bezpośredni kontakt jest najważniejszy i najbardziej skuteczny. W mojej osobie NSZZ „Solidarność’ ma gwarancje nie tylko na dobrą współpracę, ale także wszelką pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. Swoją postawą i pracą w Sejmiku Dolnośląskim udowodniłam , że „woda sodowa nie uderzy mi do głowy”, a „ Solidarność” jest dla mnie najważniejsza.

Obecny Rząd zrealizował wiele postulatów „Solidarności”, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Potrzebna jest nasza mobilizacja, aby wybrać właściwych posłów, którzy nie tylko nie pozwolą na odebranie tych osiągnięć, ale zrealizują kolejne postulaty związku. Niestety, ale większość osób, którzy kandydują do Sejmu, nie zna postulatów i interesów pracowników i nie wie, że sam wzrost gospodarczy nie gwarantuje automatycznie polepszenia sytuacji wszystkich ludzi pracy. Potrzebne jest także mądre prawo oraz takie wpływanie na decyzje rządzących, które zagwarantują optymalne rozwiązania dla pracowników.

Poniżej podaję swój numer telefonu i adres e-mail z prośbą o kontakt w celu ustalenia terminu spotkania oraz propozycji konkretnych działań związanych z moim startem w wyborach do Sejmu.

Z góry dziękuję za wsparcie!

Małgorzata Calińska – Mayer malgorzatacalinska@wp.pl tel. 607 223 351

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy