Banner

Prorocza uchwała

Uchwała w sprawie projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

„XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża swój głęboki sprzeciw wobec planów zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dążących do dalszego upolitycznienia tego niezwykle ważnego organu władzy sądowniczej.

Wolą obywateli Rzeczypospolitej jest, aby zasiadali w nim wyłącznie prawnicy wybitni, nieskazitelnego charakteru i bezstronni politycznie. Tymczasem rezygnacja ze zmiany dającej gremiom prawniczym możliwość zgłaszania kandydatur oraz wprowadzenie innej, pozwalającej na to, aby sędzią Trybunału Konstytucyjnego mógł zostać każdy, kto ukończył studia prawnicze, nawet jeśli nigdy nie wykonywał pracy w jakimkolwiek prawniczym zawodzie, jest deprecjacją tych wymogów.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera w Polsce wyłącznie Sejm, a więc organ, którego pracę mają oni kontrolować. Już ten fakt uchybia zasadzie bezstronności Trybunału, jako że w innych krajach o ugruntowanej tradycji prawniczej sędziowie podobnych trybunałów desygnowani są w różny sposób i przez różne władze. Gdy Sejm będzie miał możliwość wybrania sędziów Trybunału w niemal dowolny sposób, uzyska pozycję strony procesu, która wedle własnego uznania wyznacza sędziego rozpoznającego jej sprawę.

Wyrażamy obawę, że Trybunał Konstytucyjny stanie się wkrótce organem złożonym wyłącznie z polityków wyznaczanych przez aktualnie rządzące partie. Konstytucyjna pozycja Trybunału jako organu badającego zgodność stanowionego prawa z ustawą zasadniczą jest osłabiona już w aktualnym stanie prawnym, a proponowane zmiany pogłębią zagrożenia w tym zakresie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ostrzega przed próbami odebrania obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej prawa do rozpoznawania ich spraw przez sędziów bezstronnych politycznie, nieskazitelnych moralnie i posiadających najwyższą wiedzę prawniczą.”

Stanowisko, jakie przyjęło w dniu 31.05.2015 Zebranie Delegatów SSP “Iustitia”  odnośnie ówczesnego projektu ustawy, który następnie został uchwalony w dniu 25.06.2015 r.

Tekst brzmi dziś niemal jak proroctwo !!! Zwracam uwagę, że powstał zanim uchwalono ustawę o Trybunale z 25.06.2015. Przejrzałem strony internetowe mediów z tego okresu i nie znalazłem śladów obywatelskiej aktywności, w obronie demokracji, które by do niego nawiązywały. Polecam ten tekst wszystkim którzy dziś zdecydowali się demokracji bronić, bo pokazuje on początek problemu, a być może nie wszyscy obrońcy demokracji go znają, choć powinni. Nie dotyczy on zakwestionowanej przez Trybunał kwestii wyboru 2 sędziów awansem, ale dotyczy innych zapisów, których Trybunał nie zakwestionował. Ponieważ jest to głos samych sędziów, co warto podkreślić, myślę że dobrze by było, abyśmy  się wszyscy nad nim dziś pochylili. Być może pozwoli to na mniej emocjonalną, a bardziej merytoryczną dyskusję, czego nam wszystkim życzę.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy