- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Prezydium ZR o poselskim projekcie

szczepienia1

STANOWISKO Nr 1/2022
Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” uznając powagę sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nie mając odpowiednich kompetencji medycznych, nie wyraża swojego stanowiska w sprawie słuszności szczepień antycovidowych, jednak w związku ze złożonym w Sejmie poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19.(druk 1981) Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na niebezpieczeństwo dalszego, jeszcze głębszego, podziału Polaków.
Możliwość skutecznego egzekwowania 15 tys. odszkodowania tylko na podstawie „uzasadnionego podejrzenia” jest sprzeczne z zasadą domniemanej niewinności.
Nie do zaakceptowania jest również procedura sprawdzania wyników testów covidowych. Dla przykładu pracownik, który wykona test w poniedziałek nie ponosi kosztów, ale gdy pracodawca zażąda od niego okazania wyniku testu w czwartek będzie zmuszony wykonać kolejny na własny koszt.
Dodatkowo należy podkreślić, że infrastruktura ochrony zdrowia nie jest przygotowana do wykonywania tak wielkiej liczby testów. Według dostępnych informacji ochrona zdrowia jest w stanie wykonać około 200 tys. testów dziennie, a zapotrzebowanie według projektu ustawy wyniesie około 3 milionów dziennie.
Reasumując, Prezydium Zarządu Regionu apeluje do parlamentarzystów o nieprzyjmowanie ustawy w proponowanym kształcie.

Wrocław, 2022-01-31