Banner

Praca zdalna w kodeksie pracy?

W połowie października związki zawodowe i pracodawcy mają przedstawić propozycje w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy. Rząd chce, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać w I kwartale przyszłego roku.
Podczas posiedzenia zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego rząd, związki zawodowe i pracodawcy rozpoczęli negocjacje w sprawie wdrożenia na stałe przepisów o pracy zdalnej. Bazą jest roboczy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wg założeń projektu praca zdalna ma zastąpić telepracę, a obowiązki poza firmą będzie można świadczyć w całości lub w części (np. 1 dzień w tygodniu). Zdalna praca byłaby możliwa na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi, regulaminu opracowanego przez pracodawcę lub w indywidualnym uzgodnieniu z pracownikiem (także na wniosek tego ostatniego).
Strona związkowa zwracała uwagę na zagadnienia związane z odpowiedzialnością za bhp i zrekompensowanie pracownikom kosztów pracy poza firmą (np. z własnego domu).
– Nie chodzi w tym przypadku jedynie o koszt np. prądu lub dostępu do internetu, ale też użytkowania innego sprzętu domowego do celów związanych z pracą. Jeśli nie określimy minimalnej wysokości ryczałtu z tego tytułu, to on w praktyce nie będzie wypłacany. Pracodawca to silniejsza strona stosunku pracy. Nie zgodzi się na takie rozwiązanie w porozumieniu zawieranym z zatrudnionymi – tłumaczył Henryk Nakonieczny, przewodniczący zespołu ds. prawa pracy RDS, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” ds. dialogu społecznego i negocjacji.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy