Banner

Pozytywna rekomendacja Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Obecny Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek złożył rezygnację z piastowanej funkcji. Formalnie Głównego Inspektora Pracy powołuje Marszałek Sejmu.
Andrzej Kwaliński jest związany zawodowo z inspekcją pracy od ponad 30 lat. Wcześniej pełnił m.in. funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Stanowisko wiceszefa PIP pełnił od listopada 2017 r.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy