Banner

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

17 lipca w budynku Sejmu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Zebrani, w tym przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, przyjęli stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017.

Rada zajęła się także materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy na temat oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy