Banner

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

We wtorek, 6 czerwca o godz. 11.00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W jego trakcie przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje także nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W Radzie Ochrony Pracy zasiada m.in. Kazimierz Kimso – przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności”.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy