Banner

Porozumienie płacowe w Politechnice

W środę 15 maja rektor Politechniki Wrocławskiej zawarł ze związkami zawodowymi działającymi w tej uczelni porozumienie płacowe. Podwyżki dla każdego pracownika wyniosą około czterysta złotych, a długoletni pracownicy, najniżej zarabiający otrzymają nawet ponad sześćset złotych. Jak podkreśla przewodniczący zakładowej Solidarności Tomasz Wójcik tegoroczne podwyżki są efektem rzetelnych uzgodnień między stronami, co kontrastuje z odgórnie prowadzonymi przez ministerstwo rzekomymi konsultacjami związanymi z wprowadzaniem w ubiegłym roku tzw ustawy 2.0, krytykowanej m.in. przez NSZZ „Solidarność” za faktyczną likwidację autonomii środowiska akademickiego i przekazanie niemal całej władzy w ręce rektorów.
Solidarność w Politechnice Wrocławskiej ma jeszcze jeden istotny powód do zadowolenia – po 6 latach siedziba organizacji zakładowej wróciła do kampusu głównego uczelni. Przypomnijmy, że w 2013 r. ówczesny rektor Tadeusz Więckowski zdecydował, łamiąc zawartą umowę, mimo protestów Komisji Zakładowej, o przeniesieniu biura zakładowej Solidarności na ulicę Gdańską, a zatem poza główny zespół budynków Politechniki. W istotny sposób utrudniło to kontakt pracowników z Solidarnością. To przeniesienie dziwnie korespondowało ze sprzeciwem Solidarności wobec sposobu rozdziału podwyżek wynagrodzeń przez ówczesnego rektora.
Obecny rektor Cezary Madryas podczas kampanii wyborczej obiecał, że przywróci siedzibę Związku do kampusu głównego uczelni i słowa dotrzymał. Oficjalne, uroczyste otwarcie siedziby na którym pojawił się wypróbowany przyjaciel dolnośląskiej „Solidarności” ks. prałat Mirosław Drzewiecki odbyło się 14 maja br.
Fot. Krzysztof Mazur

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy