Banner

Porównanie naszych płac

Ok. 4100 zł brutto – tyle wyniosło średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce Polski w 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw (czyli zatrudniających 10 i więcej osób). Takie są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w całej gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 3900 zł brutto.

To trochę więcej niż 900 euro. Jak wyglądają dochody Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów? To 26 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii, 31 proc. we Francji i 32 proc. średniej płacy w Niemczech.

Dane te nie odzwierciedlają rzeczywistych dochodów Polaków. Średnia arytmetyczna (wartość przeciętna) nie pokazuje tak naprawdę, jak wygląda rozkład wynagrodzeń w Polsce. Dla 66 proc. Polaków przeciętne wynagrodzenie nie jest osiągalne. Wynagrodzenie większe od średniej otrzymuje 34 proc. Polaków, powyżej 5000 zł – 22 proc., zaś powyżej 10 000 zł miesięcznie otrzymuje 4,8 proc. Polaków. Natomiast powyżej 20 000 zł miesięcznie zarabia jedynie 0,65 proc. zatrudnionych.

Dane na temat wielkości udziału funduszu płac każdego kraju UE w PKB publikuje co roku z kolei Eurostat, czyli „labour share”. Polska w 2014 r. pod względem tego wskaźnika była na samym końcu Europy (razem z Rumunią). Dla obu tych krajów wskaźnik wynosił 36 proc., podczas gdy dla Niemiec miał wartość 44 proc., a dla UE ta miara wyniosła 60 proc.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy