Banner

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Volvo Polska

Zarząd Volvo Polska we Wrocławiu i reprezentatywna Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska we Wrocławiu podpisali porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w 2019 roku, kończąc tym samym trwający między stronami spór zbiorowy.
– Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego porozumienia. Z pewnością do jego podpisania przyczyniła się postawa załogi, a w szczególności organizacji związkowej – komentuje przewodniczący Solidarności w Volvo Bogusław Jurgielewicz.
Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosi średnio 260 złotych
Podwyżka wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych wynosi średnio 5%. Podwyżka ta przyznawana jest przez Pracodawcę wyłącznie uznaniowo.
Ponadto pracownikom VPI zostanie wypłacona nagroda jednorazowa, przyznana decyzją Prezesa VPI, w wysokości średnio 1200 zł brutto na osobę. Wysokość nagrody uzależniona będzie od stażu pracy w Volvo Polska, szczegółowe zasady określa załącznik do porozumienia. Nagroda zostanie wypłacona z wynagrodzeniem do 10 czerwca 2019.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy