Banner

Podwyżki w Whirlpool

W czwartek 11 kwietnia zakończono negocjacje dotyczące wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników.

W wyniku rokowań oraz dokonanych uzgodnień pracownikom zostanie podwyższona stawka wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł od 01.04.2019 r.
W dniu 30.04.2019 r. wszystkim pracownikom zostanie wypłacony bonus majówkowy, uzależniony od dochodu, w kwocie 250 zł lub 200 zł
Od 1 czerwca 2019 r. bonus frekwencyjny zostanie podwyższony o kwotę 80,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż obecnie było 100 zł, to w efekcie bonus frekwencyjny będzie wynosił łącznie 180,00 zł brutto.
Od 1 czerwca 2019 r. wszystkim pracownikom Spółki przyznane zostanie dofinansowanie programu opieki medycznej Grupy LUXMED.
Negocjacje trwały kilka miesięcy. Żądania Solidarności były wyższe, jednak biorąc pod uwagę odpowiedzialność za pracowników i zakład oraz to, że strajk jest bronią ostateczną, Komisja MOZ NSZZ “Solidarność” postanowiła pozytywnie zaopiniować wynegocjowane podwyżki wynagrodzeń, które są najkorzystniejszymi od kilkunastu lat, bo nie są podzielone na raty. Jednocześnie Komisja postanowiła zakończyć spór zbiorowy.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy